Ziekenfondsen promoten het lidmaatschap van een sportclub vaak door hun leden een financiële tegemoetkoming hiervoor te geven. Om het u en ons makkelijk te maken, bezorgen wij onze leden na hun inschrijving een gepersonaliseerd digitaal attest om dit voordeel aan te vragen.

U krijgt een melding als dit attest beschikbaar is op ons Twizzit platform, en hoeft dan alleen nog een afdruk te voorzien van een kleefbriefje en in te leveren bij uw ziekenfonds. Het W&L secretariaat vult in principe geen papieren ziekenfondsformulieren meer in, maar bij problemen kan u daar wel terecht.